HappyBaby Studio - Chuyên chụp hình sơ sinh
Gói Newborn Basic 1

Dành cho các bé từ 1 - 4 tuần tuổi. Buổi chụp từ 2-3h. Đã bao gồm trang phục, phụ kiện dành cho bé sơ sinh. CHỤP TẠI NHÀ TÍNH PHÁT SINH CHI PHÍ TAXI ĐI LẠI.

- 01 ảnh phóng 40x60 ép gỗ, 10 ảnh 15x21 ép lụa, chép toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa

3.000.000 vnđ
LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH
Gói Neborn Basic 2

Dành cho các bé từ 1 - 4 tuần tuổi. Buổi chụp từ 2-4h. Đã bao gồm trang phục, phụ kiện dành cho bé sơ sinh. CHỤP TẠI NHÀ TÍNH PHÁT SINH CHI PHÍ TAXI ĐI LẠI.

01 album ảnh laminate khổ 20x20 cm - 01 túi da đựng album - 01 ảnh 40x60 ép gỗ - 10 ảnh 15x21 ép lụa - Thêm 01 trang album 150k, thêm 01 ảnh 40x60 thêm 400k

5.000.000 vnđ
LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH
Gói Newborn VIP

Dành cho các bé từ 1 - 4 tuần tuổi. Buổi chụp từ 2-4h. Đã bao gồm trang phục, phụ kiện dành cho bé sơ sinh. CHỤP TẠI NHÀ TÍNH PHÁT SINH CHI PHÍ TAXI ĐI LẠI.

01 album ảnh lphotobook cao cấp khổ 25x25 cm - 01 túi da đựng album - 01 ảnh 50x75 ép gỗ - 10 ảnh 15x21 ép lụa - Thêm 01 trang album 200k, thêm 01 ảnh 50x75 thêm 500k

8.000.000 vnđ
LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH