HappyBaby Studio - Chuyên chụp hình sơ sinh
Gói Baby Basic1

Dành cho các bé trên 3 tháng tuổi. Bé được chụp từ 2-4 concept khác nhau. Studio sẽ không tính thời gian chụp, khi nào hình ảnh okie studio sẽ tự dừng buổi chụp.

01 ảnh 40x60 ép gỗ - 10 ảnh 13x18 ép lụa - File gốc đã được blend màu nên đã rất đẹp.

1.500.000 vnđ
LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH
Gói Baby Basic 2

Dành cho các bé trên 3 tháng tuổi. Bé được chụp từ 3-4 concept khác nhau. Studio sẽ không tính thời gian chụp, khi nào hình ảnh okie studio sẽ tự dừng buổi chụp.

01 album ảnh laminate khổ 20x20 cm 20 trang - 01 túi da đựng album - 01 ảnh 40x60 ép gỗ - 10 ảnh 13x18 ép lụa - Thêm 01 trang album 150k, thêm 01 ảnh 40x60 thêm 400k

3.000.000 vnđ
LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH
Gói Baby VIP

Dành cho các bé trên 3 tháng tuổi. Bé được chụp từ 3-4 concept khác nhau. Studio sẽ không tính thời gian chụp, khi nào hình ảnh okie studio sẽ tự dừng buổi chụp.

01 album photobook cao cấp khổ 25x25 cm 30 trang - 01 túi da đựng album - 01 ảnh 50x75 ép gỗ - 10 ảnh 13x18 ép lụa - Thêm 01 trang album 150k, thêm 01 ảnh 50x75 thêm 500k

6.000.000 vnđ
LIÊN HỆ ĐẶT LỊCH